Vermogen meten

Ferrarismeter

De ferrarismeter is een apparaat waarmee de door het lichtnet geleverde elektrische energie kan worden gemeten. De schijf van deze analoge meter kan in principe zowel vr- als achteruit draaien. Dat is uiteraard handig voor bezitters van zonnepanelen: bij (netto) terugleveren van zonnestroom aan het lichtnet draait de schijf van de ferrarismeter achteruit, en loopt de tellerstand terug. Soms is er echter door de fabrikant of het meetbedrijf een terugloopblokkering aangebracht. Wilt U weten of Uw ferrarismeter achteruit kan draaien, stuur dan een mailtje (contact); we zoeken het voor U uit.

Minder bekend: met de ferrarismeter kan men behalve de energieafname/-opbrengst over een bepaalde periode (in kiloWattuur = kWh) ook het vermogen (in Watt = W) meten dat op een bepaald moment wordt opgewekt. Dat variëert uiteraard enorm met het tijdstip van de dag, de bewolking en het seizoen. Wel heel interessant om te weten. B.v. om te controleren of de zonnepanelen nog goed werken.

terugdraaiende Ferrarismeter

Energie en vermogen

Hoe zat het ook al weer ?

Het vermogen van een apparaat wordt aangegeven in Watt, meestal afgekort met W. Zo heeft b.v. een gloeilamp een vermogen van 25 of 40 of 100 W. Bij zware apparaten geeft men het vermogen ook in kilowatt (kW) aan: 1000 W is gelijk aan 1 kW. Zo heeft b.v. een stofzuiger een vermogen van 1500 W of 1,5 kW.


1 kW = 1000 W

Er is een verband tussen de energie die een apparaat verbruikt, en het vermogen van een apparaat. Een lamp van 100 W die niet brandt, verbruikt ook geen energie. Verder is het logisch dat hoe langer een lamp brandt hoe meer energie de lamp verbruikt: de tijd speelt een belangrijke rol voor het energieverbruik.

Er is een simpele manier om de energie te berekenen die een apparaat verbruikt:

Verbruikte energie (in kWh) = vermogen (in kW) maal tijd (in uren).

Voorbeeld:
Een lamp van 60 W (= 0,060 kW !) brandt 7½ uur. In die tijd verbruikt de lamp dus:

Verbruikte energie (in kWh) = 0,060 (kW) x 7,5 (uur) = 0,45 kWh

Bij een kWh-prijs van € 0,23 kost dat dus 0,45 x 0,23 = € 0,10.

E = P x t

kWh = kW x h

Vermogensmeting

Hoewel de Ferrarismeter bedoeld is voor het bepalen van het energieverbruik kan men met een Ferrarismeter ook het vermogen meten dat op een bepaald moment wordt afgenomen of juist opgewekt. Daarvoor heb je nodig...

  • een stopwatch (of desnoods een horloge met secondenwijzer)
  • de C-waarde van de Ferrarismeter

De C-waarde vertelt je hoeveel omwentelingen de draaischijf heeft moeten maken bij het energieverbruik van precies één kWh. De meters die hiernaast zijn afgebeeld, hebben C-waarden van 375 cq. 600 omwentelingen per kWh.

Soms staat bij de C-waarde ook expliciet aangegeven wat hij voorstelt,
b.v. C = 750 tr/kWh , d.w.z. 750 toeren per kWh.

Je meet nu met de stopwatch de tijd die de meter nodig heeft voor n omwenteling. Deze tijd noemen we Tomw .
Heb je alleen een horloge met secondenwijzer, meet dan b.v. 5 of 10 omwentelingen en deel de gemeten tijd door 5 of 10. Op die manier krijg je toch een nauwkeurige waarde.
een Ferrarismeter met C = 375

een Ferrarismeter met C = 600


Berekenen van het momentane vermogen

Samen met de C-waarde kun je nu het momentele (verbruiks- of geleverde) vermogen berekenen. Stel je meet 7,80 s voor één omwenteling:
vermogen berekenen

Rechts zie je een voorbeeld. Bereken altijd éérst C x Tomw, en deel dan pas 3 600 000 door dat getal.

Voor wie het simpel wil: download de rekenhulp vermogen meten (Excel-spreadsheet).
C = 375
Tomw = 7,80 sec

375 x 7,80 = 2925

vermogen = 3600000 / 2925
vermogen = 1231 W


Kabelverliezen

Het is zinvol om de gelijkspannings (DC-)kabels van een PV-installatie kort te houden. De stroomsterkte in deze kabels is immers vrij groot en zorgt
door de weerstand van de kabels tot onvermijdelijke verliezen.
Hieronder zie je een voorbeeld uit de rekenhulp kabelverliezen.


Bij een 110 Wp paneel met 15 meter kabel bedraagt in goede lichtomstandigheden het verlies 1,1 Watt oftewel 1,4 % van het opgewekte vermogen.
Je mag zelf beoordelen of dat acceptabel is.

Let bij het invullen van de rekenhulp s.v.p. op twee zaken:

Vragen

Neem contact op als er nog vragen zijn.