Zonnestroom-coöperatie

Voorjaar 2009. Het lijkt erop dat we dit jaar nog lager onder de nul uitkomen dan vorig jaar. Ons doel uit 2003 is behaald: we zijn duurzame neggies. Edoch...

Het jeukt nog steeds, we willen graag nog meer met de zon. Maar het zuiddak ligt vol met panelen en de collector. Het grotere westdak belooft minder dan 80% van het maximaal haalbare. En ondanks de verbeterende SDE-regeling zien we op tegen de meegeleverde bureaucratie en de onzinnige jaarlijkse kosten van bemetering cq. CertiQ. Zijn er nog andere opties om zinvol verder te investeren in zonnestroom?

Meer zin in nog meer zon

We denken steeds meer aan de oprichting van een zonnestroom-coöperatie. Zeker na lezing van dit TNO-artikel over een onderzoek in opdracht van Eneco, naar het in coöperatief verband opwekken van duurzame energie door burgers. Het model van "De Windvogel" dient als voorbeeld van een succesvolle coöperatie. Citaat TNO:

"Het zogeheten zelfleveringsmodel, dat door TNO op verzoek van Eneco en Windvogel is onderzocht en doorgerekend, heeft ook de steun van een grote meerderheid in de Tweede Kamer. Die nam eind vorig jaar de motie-Samsom (PvdA) aan waarin de regering werd gevraagd dit model te onderzoeken in combinatie met andere maatregelen die duurzame energie stimuleren."

Op de jaarvergadering van de ZPV op 25 april 2009 werd het onderwerp zonnestroom-coöperatie heel kort aan de orde gesteld; binnenkort verschijnt ook een oproep in de nieuwsbrief PttP van de ZPV.

De argumenten

Natuurlijk moeten we bij het oprichten van een zonnestroom-coöperatie gebruik maken van b.v. de "Windvogel"-ervaringen en de eigen ZPV-kennis(sen!). Ook gemeenten zijn steeds meer bereid om initiatieven op het gebied van duurzame energie te ondersteunen. Het TNO rapport geeft aan nieuwe initiatieven serieus gewicht mee.

Uitzoeken

De volgende deel-aspecten vragen om onderzoek:


Meedenken ?

De "starters" van dit initiatief hoeven niet persé ook de "trekkers" te worden. Het is goed mogelijk dat op termijn de specialisten/deskundigen het willen/kunnen/moeten overnemen en/of er permanent bij betrokken raken.
Zin om mee uit te zoeken hoe een dergelijke coöperatie er uit moet zien? Neem dan contact op. Trefwoord: meer zin in nog meer zon ...