BermBlog
2018

Het jaar 2018 is inmiddels afgelopen, maar de bermen blijven welgevuld. Het fietsende, autorijdende en langslopende publiek blijft ook in het nieuwe jaar zijn best doen. Gelukkig maar, want anders hoefden we de deur niet meer uit.

'Minimaal 12 keer' luidde de doelstelling. Dat is helaas niet gelukt. Soms komen er andere prioriteiten. De leukste smoes uit die categorie is waarschijnlijk de KoffieKar.


Blik op oneindig (4)
Drollentocht (3)
Arnhemse Afval Estafette (2)
Bijvangst (1)


Blik op oneindig de vierde tocht 9 NOV 2018

Rijksweg naar Elst- Pas de vierde uitvaart van het jaar. En dat terwijl de ambities zo hoog waren. Bah. Het lag in elk geval niet aan troep-tekorten langs de wegen. Drukke bezigheden met andere hobbies zijn een (matige...) verklaring. Maar het jaar is jong, met nog 51 dagen te gaan.

Deze keer het fietspad langs de rijksweg van Arnhem-Zuid richting Elst onder handen genomen. Anderhalf uur sprokkelen levert een volle SGVZ Standaard Grijze Vuilniszak op, over een afstand van pakweg 200 meter. Nog circa 10 keer zoveel blijft over voor de komende tocht(en) tot aan de rand van Elst.

Alweer valt op dat het 'voorwerk' van de gemeentelijke overheid niet gericht is op deskundig verzamelen van zwerfafval: direkt langs de rijksweg is een strook van een halve meter breed dusdanig bewerkt dat de bijbehorende, - inmiddels versnipperde - rommel grotendeels in de wegbegeleidende modder blijft steken. Het is haast ondoenlijk om alle flarden plastic en verpakkingen hier uit de klei te trekken. Iets dergelijks geldt voor de schoongeschraapte sloot naast het fietspad: uit de resulterende hopen schraapselmodder-met-vegetatie steekt veel onuittrekkelijk kunststof de kop op. Tip: eerst opruimen, dan pas bewerken.

de Buit

Wederom een volle SGVZ. En alweer een lamme linkerarm en verkrampte rechterhand. Meer training vereist. Maar de opbrengst maakt veel goed. Er zat zelfs een bruikbare tiewrap tussen: eureka!

9 nov 2018
 • 51 drinkblikjes
 • 14 petflesjes
 • 17 petflesdoppen
 • 3 glazen flessen
 • 15 drinkrietjes
 • 19 snoepwikkels (11x 'Anta Flu')
 • 4 peper(S-mint)blikjes
 • 9 drinkbekers (plastic en karton, 2 met deksel)
 • 10 sigaretten-/shagpakjes
 • 48 sigarettenpeuken
 • 3 tiewraps
 • 3 aanstekers
 • 3 kassabonnen (Lidl, Jumbo, Primark)
 • 1 wietzakje
 • 1 Durex-verpakking
 • 11 doordrukstrips
 • 5 onderdelen vervoersmiddelen (2x fiets, 3x auto)

Aansluitend op eerdere ervaringen: van de gevonden 51 drinkblikjes waren er slechts 9 enigzins intact; de rest verkeerde in diverse stadia van ontbinding. Enerzijds hoopgevend: blik roest weg, en ijzer is geen direkte ramp voor de bodem. Daar staan lelijke verwondingen (vooral honden, koeien en vuilrapers) tegenover. Ijzer lost goed op, statiegeld nog beter.

Leuk om te weten: onze verzameling verpakkingen van sigaretten is nu compleet; we hebben alle ziektes en aandoeningen tenminste één keer langs zien komen. Geen wonder dat iedereen de pakjes naderhand weggooid.
De afbeelding van een aangetaste mondholte blijft onze 'all-time-favourite'.Aan opvallende eenlingen het vermelden waard:

 • Li-ion accu van mobieltje (Samsung)
 • originele Grolsch-beugel
 • taxi-bon Southampton van 18 sept. à raison van £ 15,-

Deze keer 17 plastic doppen van flesjes opgehaald. Die gaan wederom naar het goede doel: de blindengeleidehond. Voor wie de weg kwijt is omtrent wat wel of niet geschikt is voor de PMD-bak.

Commentaren

'Goed bezig.' 'Wat een troep, verschrikkelijk.' 'Hier kun je nog zakkenvullen...' Plus 5x supervriendelijk 'Hallo'.

Slotvraag

Komt het allemaal nog goed ? Nee dus.

naar boven


Drollentocht de derde tocht 10 APR 2018

Batavierenweg - dominee GremdaatSchoonmaken is moeilijk, schoonhouden nog veel moeilijker. Kent U die uitdrukking? De wijze woorden van dominee Gremdaat indachtig gaat de huidige strooptocht wederom langs de Batavierenweg. Eens kijken hoeveel het werpersgilde gedurende amper drie weken de berm in heeft gemikt.

De verse vervuiling valt reuze mee: slechts een kwartvolle SGVZ Standaard Grijze Vuilniszak langs het westelijke fietspad. Dus blijft ruimte&tijd over voor de oostkant. Die blijkt iets rijker uitgedost met wegwerpselen.

Na anderhalf uur sprokkelen en alweer op weg naar huis komt het transport over een verbindend paadje tussen Helmondstraat en Ulvenhoutstraat. Op dit stukje wandelpad van slechts 50 m lang ligt enorm veel rommel. In één opzicht lijkt dit op de Batavierenweg: er kijkt niets en niemand op uit. Kennelijk verleent het gebrek aan (toe)zicht de berm een status van stortplaats.

de Buit

Wederom een overvolle SGVZ. Alsmede een lamme linkerarm en verkrampte rechterhand; voor wat hoort wat. Volgen de details. De bulk bestaat uit plastic en papier.

 • 34 drankblikjes
 • 7 petflesjes
 • 3 glazen flessen
 • 9 snoepwikkels
 • 9 vuurwerkpijlpunten
 • 12 cigarettenpakjes (dat U het weet: Rauchen mindert Ihre Fruchtbarkeit)
 • 53 cigarettenpeuken
 • 6 wietzakjes
 • 5 doordrukstrips
 • 357+ hondedrollen (niet verzameld, wel 356 ervan ontweken)

Leuk om te weten: een leeg 300 mL drankblikje van aluminium weegt 14,2 g. Met 70 blikjes heb je dus 1 kg bij elkaar. Handelswaarde van oud aluminium is € 0,70/kg. Één leeg blikje is dus ca. één eurocent waard.

Aan opvallende eenlingen het vermelden waard: schuurspons (nieuw), kinderbal (model 'Minnie Mouse'), tennisbal, CD, accu-deksel van mobieltje, slijpschijf, achterlicht (model 'Hella') van aanhanger.

Deze keer ook 11 plastic doppen opgehaald, van flesjes en flacons. Die gaan wederom naar het goede doel: de blindengeleidehond.

Gespot

oranjetipLangs de drukke Batavierenweg gespot: het eerste oranjetipje van het jaar. Verder het lekkere look-zonder-look geproefd en de zwartkop beluisterd.


Commentaren

Een meisje merkt op: nu is de natuur pas mooi ! Commentaar overbodig.

naar boven


Arnhemse Afval Estafette de tweede tocht 21 MRT 2018

Batavierenweg - Deze hele week wordt er in Arnhem aktie gevoerd: de Afval Estafette tracht zoveel mogelijk zwerfvuil op te halen. Het stedelijk groen, straten, sloten en pleinen kunnen bezoek verwachten van rapende schoolklassen, bedrijven en particulieren. Daar kan het BermBlog niet achterblijven.

langs de BatavierenwegVier maanden geleden was het fietspad langs de Batavierenweg voor het laatst door ons onder handen genomen - en dus met sprankelend schone bermen winterklaar achtergelaten.

Sindsdien heeft het werpende deel der bevolking geenszins stilgezeten. Langstrekkende fietsers, automobilisten, wandelaars en hun honden (*&%@#$...) hebben meer dan slechts voetafdrukken achtergelaten.

Vandaag zijn we met z'n tweeën aktief. We pakken niet alleen de bermen aan met grijpers, maar peuren ook diep in het lastige struikgewas met onze telescoopstok. De buit van 24 november op dit traject was al niet slecht, maar de huidige opbrengst puilt ruim over de randen van ons transportmiddel heen: hulde aan alle vuilsmijters!

0,8 kuub zwerfvuil afgeleverd bij de KorenmaatMeestal zetten we de buit hier gedetailleerd in het zonnetje. Deze keer echter is het verzamelde zwerfvuil vooral bedoeld voor het opstuwen der estafette-cijfers.

Bij aflevering op stadsboerderij 'de Korenmaat' tikt onze 0,8 kuub lekker aan. Op de website van het organiserende Natuurcentrum Arnhem zijn (tijdelijk) leuke foto's van de deelnemende jeugd te bewonderen. In elk geval wordt de Arnhemse Afval Estafette een daverend succes. Nu de verkiezingen nog.

naar boven


Bijvangst de eerste tocht 25 JAN 2018

Nelson Mandelabrug - Het werd weer eens tijd; de krokussen tonen al verlegen hun kopjes. Bovendien was het gisteren liefst 14 °C, nog nooit eerder waargenomen op 24 januari. Gaan met die banaan.

Plaats Delict

klim naar de brugVandag ruim twee uren lang de fietshelling naar de Nelson Mandelabrug schoongeveegd; da's altijd de moeite waard; ook hier passeren dagelijks duizenden (?) fietsers van en naar het centrum van Arnhem.

Eigenlijk ligt dit jachtterrein iets te ver van huis. In De Laar of Elderveld ligt rommel zat om je wekenlang uit te leven. Maar vandaag is de waterstand van Meinerswijk zodanig hoog dat je nog nèt droogbands over het fietspad kunt. Spannend en leuk om daar met fiets en kar langs te rijden, mooi zicht op een eindeloze waterplas.

Fietsers hebben tijdens het klimmen naar de brug meer tijd om afval weg te gooien dan tijdens het dalen. Daarom is de verwachting dat langs de zuidoostelijke wegberm meer vuil ligt dan aan de overkant van het fietspad. Laat die verwachting helemaal uitkomen !

Buit

De veegactie levert een overvolle afvalzak op:

stilleven met zonnebril

De zak is uiteindelijk vermoeiend zwaar. Volgende keer gaat er een tweede exemplaar mee. De opbrengst:

 • 30 drankblikjes (7 RedBull / 5 Bavaria / 4 Heineken)
 • 22 petflessen
 • 16 drinkbekers (6 McDonalds)
 • 5 glazen flessen (€ 0,20 statiegeld voor de rommelpot)
 • 5 aanstekers
 • 4 stuks plastic bestek
 • 3 fietsonderdelen
 • 3 frietbakjes
 • 1 Durex-verpakking
 • 1 lege heliumballon
 • 1 zonnebril
Niet onbelangrijk: de bijvangst. Je zoekt naar afval (niet echt moeilijk...), je vindt twee handschoenen. De nummers 92 en 93 voor de almaar uitdijende wintercollectie.

fietser

Commentaren

We noteren de primeur: een nogal hard afdalende fietser annex koptelefoon gaat rechtop zitten en ... applaudiseert !

Verder vele vriendelijke hoofdknikjes plus twee opgestoken duimen. Opgeruimde blijdschap over en weer.

naar boven