BermBlog
RommelPot

In de RommelPot komen alle financiële opbrengsten terecht. Soms ligt het geld gewoon op straat cq. in de berm. Vaak houd je statiegeld over aan de gevonden flessen. Bovendien levert de verkoop van geraapt bermgoed inkomsten op. Tot slot kunnen ook liefhebbende sponsoren en supporters een bijdrage leveren.

De teller van de RommelPot staat momenteel op € 33,65. Besteding van alle bermbaten is uitsluitend gericht op facilitering van het lokale verzamelgebeuren. Gelieve bij vragen over kredietverstrekking contact met de coördinerende manager op te nemen.