Filatelie

Door de invoering van de Euro verdwijnen veel postzegels, geprijst in guldens en centen, in korte tijd uit de roulatie. Voor enkele geliefde exemplaren wordt door de PTT (tegenwoordig TPG Post geheten) echter herdruk overwogen in de nieuwe Euro-valuta. Op de eerste serie van deze herdrukken heeft de redaktie van TPG Collect Club met veel geluk beslag kunnen leggen, zie hieronder.

serie JSU 2002

Terug